KRS nr 1 PORS**


28.02-01.03.0917 Grabowski Janusz x48

17 Grabowski Janusz 0
16 Pietruszka Kamil 0
1 Hrabia Przemek 2


32 Saadech Essam 0
33 Malczyk Piotr 2
33 Malczyk Piotr 2
33 Malczyk Piotr 133 Malczyk Piotr w

Brejk 30

1 Hrabia Przemek 3


24 Dadej Robert x
8 Gas Michał 041

24 Dadej Robert 0
9 Kozieł Maciej 2
8 Gas Michał 2


25 Samborski Janusz x
25 Samborski Janusz 2
25 Samborski Janusz 1
9 Kozieł Maciej 040

1 Hrabia Przemek 321 Deptuch Andrzej x
4 Przybyś Grzesiek 1
44

21 Deptuch Andrzej w
12 Nowak Kuba 0
5 Jakubek Maciek 2


28 Drac Piotr x
28 Drac Piotr 0
21 Deptuch Andrzej 2
21 Deptuch Andrzej 137

5 Jakubek Maciek 1


20 Hejnar Jakub x
4 Przybyś Grzesiek 345

20 Hejnar Jakub 2
13 Matuszczyk Michał 2
4 Przybyś Grzesiek 2


29 Skóra Michał x
29 Skóra Michał 1
20 Hejnar Jakub 0
13 Matuszczyk Michał 136

1 Hrabia Przemek 119 Heski Piotr x
2 Kasprzycki Paweł 3
46

19 Heski Piotr 2
14 Nowak Marcin 1
3 Jóźwik Sebastian 2


30 Gontkiewicz Daniel x
30 Gontkiewicz Daniel 0
19 Heski Piotr 2
19 Heski Piotr 135

3 Jóźwik Sebastian 3


22 Mączka Jarek x
11 Stańdo Jan 043

22 Mączka Jarek 0
11 Stańdo Jan 2
6 Skoś Marcin 0


27 Techmański Andrzej x
27 Techmański Andrzej 2
27 Techmański Andrzej 0
11 Stańdo Jan 2

Brejk 32
38

3 Jóźwik Sebastian 223 Matoga Tomasz x
2 Kasprzycki Paweł 3
42

23 Matoga Tomasz 0
10 Szmyd Jakub 2
7 Polek Bogdan 0


26 Gókiewicz Karol x
26 Gókiewicz Karol 2
26 Gókiewicz Karol 0
10 Szmyd Jakub 239

10 Szmyd Jakub 1


18 Młynski Wojtek x
2 Kasprzycki Paweł 347

18 Młynski Wojtek 2
15 Wojtas Marcin 2
2 Kasprzycki Paweł 2


31 Lekacz Bogdan x
31 Lekacz Bogdan 0
18 Młynski Wojtek 1
15 Wojtas Marcin 034

Sędzia Główny Jóźwik Sebastian